Menu Close

2021-02-01 Organizuojamas konkursas Klaipėdos lopšelio-darželio “Pumpurėlis” direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms eiti.

2021-02-01  Organizuojamas konkursas Klaipėdos lopšelio-darželio “Pumpurėlis” direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms eiti

Informacija pretendentams

http://portalas.vtd.lt/lt/direktoriaus-pavaduotojas-ugdymui-322;686700.html