Menu Close

Dėl grupių veiklos stabdymo

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 lapkričio 11 d. Nr. AD1-1235 įsakymu „Dėl grupių veiklos stabdymo“ lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ „Dobiliukų“ grupėje nuo 2020-11-10 iki 2020-11-16 (imtinai) ir „Rugiagėlių“ grupėje nuo 2020-11-10 iki 2020-11-17 (imtinai) įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas.

Dėl to nurodytu laikotarpiu vaikų ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl ligos išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo – į šeimos gydytoją.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2d1966d2245d11eb8c97e01ffe050e1c?jfwid=-1n2mj3mmk