KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „PUMPURĖLIS“ SKELBIA ATRANKĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGOMS UŽIMTI NUO 2019 M. SAUSIO 2 D.

 

Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo mokytojas(-a);

Pareigybės rūšis: darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį;

Darbo krūvis: 36 val. per savaitę ( teisės aktų nustatyta tvarka);

Darbo užmokestis priklausys nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos, pedagoginio darbo stažo.

Reikalavimai pretendentams:

 • aukštasis pedagoginis išsilavinimas ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija;
 • mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo veiklą reglamentuojančių teisės aktų išmanymas;
 • bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio amžiaus vaikais ir jų tėveliais;
 • gebėjimas organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą: planuoti grupės ugdomąją veiklą, kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones, ugdyti ir dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese;
 • gebėjimas rengti individualias vaikų ugdymo(si) programas;
 • gebėjimas vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą;
 • gebėjimas bendradarbiauti, dirbti komandoje, teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais;
 • informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas ugdymo procese;
 • gebėjimas savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, konstruktyviai spręsti problemas, inicijuoti ir dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose;
 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • pareigingumas, darbštumas, iniciatyvumas, nepriekaištingas elgesys ir profesinė reputacija.

Privalumai:
      -     darbo patirtis su ikimokyklinio amžiaus vaikais;

      -     gebėjimas bendrauti užsienio kalba.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (pateikiamas priedas);
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 6. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją;
 7. Rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių (neprivaloma).

 

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, kasdien nuo 8.00 iki 16.00 val.

Dokumentų pateikimo pradžia: 2018 m. gruodžio 10 d., pabaiga: 2018 m. gruodžio 23 d.

Galimi dokumentų pateikimo variantai:

 1. Pateikti asmeniškai konkurso organizatoriui adresu: Žardininkų g. 19, Klaipėda, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. pristatant į raštinės kabinetą.
 2. Pateikti el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

                     

                   Informacija apie konkursą skelbiama Klaipėdos lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ svetainėje: www.pumpurelis.lt  ir teikiama telefonu (8 46) 34 59 14, (846)34 59 15.

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus ir pateikę visus dokumentus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį.

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680