Kviečiame visą darželio bendruomenę

dalyvauti pilietinėje iniciatyvoje

,,Atmintis gyva, nes liudija",

skirtoje prisiminti 1991 metų sausio įvykius

bei kartu pasidžiaugti apginta Lietuvos laisve.

Sausio 11 dieną 8 valandą ryte dešimčiai minučių languose uždegsime vienybės ir atminties žvakutes.

1