Lopšelio-darželio „Pumpurėlio” bendruomenė aktyviai prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“: sausio 11 dienos ryte  dešimčiai minučių languose sužibo žvakučių liepsnelės, simbolizuojančios gyvą 1991 metų sausio įvykių atmintį.