Lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ vienas iš  prioritetų yra STEAM metodų taikymas ugdomajame procese. Jau antri metai mokytojos organizuoja metodines dienas, kur ne tik pačios dalinasi patirtimi,  ieško  inovatyvių ugdymo būdų, bet ir kviečiasi koleges iš kitų ikimokyklinių įstaigų. Lapkričio 28 dieną metodinėje dienoje „Inovatyvios pedagoginės praktikos taikant STEAM“  13 mokytojų iš Klaipėdos lopšelių-darželių „Pumpurėlis“, „Pagrandukas“, „Rūta“, „Papartėlis“ savo pranešimuose ir praktinėse veiklose parodė STEAM metodus, kuriuos taiko savo darbe.