Gruodžio 5 d. „Pumpurėlio“ lopšelio-darželio salėje vyko „Žibuoklių“ grupės adventinė vakaronė.

Šventėje dalyviai trumpai prisiminė, kas tai yra adventas, jo tradicijos, prasmė. Uždegę advento žvakeles dainavo dainas, šoko ratelius, žaidė įvairius žaidimus.

Vaikai su tėveliais ir mokytojais jaukiai pavakarojo, pabendravo.