Gyvenkim ir mylėkime pasaulį!
Didžiuokimės tėvyne Lietuva.
Iškelkim laisvės Vėliavą į saulę.
Ir būkime viena stipri šeima.

Vasario 14 d. lopšelyje - darželyje "Pumpurėlis" vyko vasario 16-ai skirta akcija "Su gimtadieniu, Lietuva!" Ugdytiniai rinkosi kiemelyje džiugiai nusiteikę, nešini spalvotais malūnėliais. Šventė prasidėjo Lietuvos valstybės himno giedojimu. Renginio metu vaikų atliekamos dainelės buvo skirtos šiai prasmingai šventei.