Šiandien vaikai su mokytojomis prisijungė prie pilietinės iniciatyvos

 ,,Atmintis gyva, nes liudija".

Languose buvo uždegtos vienybės ir atminties žvakutės. Vaikams buvo pasakojama apie 1991 metų sausio įvykius, žiūrėjo filmus, skirtus sausio 13-ai paminėti. Grupėse vaikai piešė piešinius - juose vaizdavo šios dienos įspūdžius.

Informuojame, kad prašymų mokytis 2020–2021 mokslo metais, t. y. nuo 2020 m. rugsėjo 1 d., registraciją planuojama pradėti 2020 m. vasario–kovo mėnesiais.  Konkrečias datas nustatys Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu ir apie tai gyventojai bus informuojami Savivaldybės, ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo mokyklų interneto svetainėse, miesto dienraščiuose.

                                                                                                                                     Švietimo skyrius

2020-01-07 mūsų darželio vaikučiai atsisveikino su eglute.

Čia jie sutiko nykštukus ir pūgą.

 Išlydėjome eglutę smagia dainele “Šokt kviečiu”,

važiavome “gyvomis rogutėmis” aplink eglutę,

statėme “ ledo skulptūras”.

Nors ir buvo liūdna atsisveikinti su eglute žiemos linksmybės tęsiasi!

Vaikučių širdelės lauks sugrįžtančios eglutės kitais metais!!!

Gruodžio 10 d. ,,Pumpurėlio" vaikai kartu su Nykštukais

 (mokytoja E. Dapšauskienė ir mokytoja D. Bušeckienė) ir Pūga (mokytoja I. Belskienė) įžiebė Kalėdų eglutę!  Teko nušviesti kelią žibintuvėlių šviesa, bristi per giliausias pusnis, čiuožti ledu, deklamuoti eilėraštukus apie eglutę, padainuoti dainelę apie žiemą, sumalti sniego miltus, išmokti stebuklingą burtažodį.

Ir tik įveikus visas kliūtis ir užduotis eglutė įsižiebė!

Ir tuomet visos mažos ir didelės širdys patikėjo Kalėdų Stebuklu!

Šventė įvyko! Dabar labai lauksime Kalėdų  Senelio ir jo dovanėlių!

O laukdami stengsimės daryti gerus darbelius.

Gruodžio 5 d. „Pumpurėlio“ lopšelio-darželio salėje vyko „Žibuoklių“ grupės adventinė vakaronė.

Šventėje dalyviai trumpai prisiminė, kas tai yra adventas, jo tradicijos, prasmė. Uždegę advento žvakeles dainavo dainas, šoko ratelius, žaidė įvairius žaidimus.

Vaikai su tėveliais ir mokytojais jaukiai pavakarojo, pabendravo.