Gruodžio 5 d. Klaipėdos lopšelio - darželio „Pumpurėlis“ ugdytiniai iš „Saulučių“ gr. dalyvavo konkurso „Judriausias darželis“ baigiamajame etape, kuris vyko Klaipėdos „Neptūno“ sporto salėje.

              Renginio metu visi vaikai smagiai sportavo kartu su „Bitinu“. Susirinkusieji ne tik šauniai pasportavo, bet ir patyrė daugybę džiugių akimirkų.

              Nuoširdžiai dėkojame vaikams, tėveliams ir visai „Pumpurėlio“ bendruomenei prisidėjus prie fizinio aktyvumo puoselėjimo.

             Pasidžiaukime kartu!

Lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ vienas iš  prioritetų yra STEAM metodų taikymas ugdomajame procese. Jau antri metai mokytojos organizuoja metodines dienas, kur ne tik pačios dalinasi patirtimi,  ieško  inovatyvių ugdymo būdų, bet ir kviečiasi koleges iš kitų ikimokyklinių įstaigų. Lapkričio 28 dieną metodinėje dienoje „Inovatyvios pedagoginės praktikos taikant STEAM“  13 mokytojų iš Klaipėdos lopšelių-darželių „Pumpurėlis“, „Pagrandukas“, „Rūta“, „Papartėlis“ savo pranešimuose ir praktinėse veiklose parodė STEAM metodus, kuriuos taiko savo darbe.

Lapkričio 16-ąją  pasaulis mini  Tolerancijos dieną, kurios simboliu šiais metais pasirinktas švyturys. Jis simbolizuoja draugystę ir savitarpio pagalbą. Vaikai piešė, lipdė, aplikavo, konstravo  švyturius ir visus juos sudėjo į bendrą parodėlę. Personažai Jūreivis ir  Bangelė visus darželio vaikus pakvietė į salę draugiškai padainuoti, pašokti  ir vaikiškai padiskutuoti apie draugystę.

Nepamirškime draugauti ir padėti vienas kitam  kasdien, ne tik per tolerancijos dieną!

Priešmokyklinė grupė "Lineliai" projekto "Linas rengia, linas dengia" dalyviai.  2019-11-12 visi drauge keliavome į Klaipėdos lopšelį-darželį "Eglutė" kur vyko jungtinė keturių darželių viktorina. Daug dainelių, ratelių, žaidimų apie liną. Daug sužinojome  ir patys pasidalinome savo žiniomis apie liną. Buvo smagi pramoga!!!

Lapkričio 6 d. „Pumpurėlyje" vyko akcija „Atšvaitų dienai" paminėti. Ryte vaikus ir tėvelius pasitiko „Linksmoji kontrolė". Visoms grupėms salėje vyko edukacinės valandėlės įtvirtinančios žinias apie atšvaitus. Priešmokyklinukai turėjo galimybę pabendrauti su teisėsaugos pareigūnu, kuris vaikams padovanojo po atšvaitą.