Spalio 18 d. – Europos Sąjungos kovos su prekyba žmonėmis diena. Tai viena skaudžiausių socialinių problemų šiuolaikinėje visuomenėje, kurioje aukomis tampa ir vaikai.

Spalio 19-20 dienomis siekiant apsaugoti vaikus nuo prekybos žmonėmis rizikos, mūsų darželio pedagogės skirs didesnį dėmesį prekybos žmonėmis prevencijai, kalbės grupėse su ugdytiniais rūpinimosi savo saugumo tema, paaiškins, jog kiekvienas žmogus yra asmenybė su savo prigimtinėmis teisėmis ir negali, kaip daiktas, priklausyti kitam žmogui.

Šiai dienai paminėti organizuojamas piešinių konkursas „ Saugok save!"

Informuojame, kad Rugsėjo 1-sios šventė visai bendruomenei  nebus organizuojama. Pramogos vyks kiekvienoje  grupėje su grupės mokytoja, o jei leis oro sąlygos – lauke (išskyrus lopšelio grupes). Apgailestaujame, tačiau šiemet  dėl esamos epidemiologinės situacijos Rugsėjo 1-sios šventės vyks tik vaikams, be tėvelių.

Dėl  COVID-19 darželis privalo vykdyti Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu nustatytus  saugumo reikalavimus, užtikrinančius socialinį atstumą: ugdymo patalpose gali būti tik mokytojai ir vaikai. Pradedančių naujai lankyti įstaigą  vaikučių tėveliams bus galima pasilikti tik grupės rūbinėlėje ir tik su apsaugine kauke.

Siekdami užtikrinti Jūsų ir Jūsų vaikučių saugumą lopšelyje-darželyje „Pumpurėlis“:

- vaikučius  į darželį vesti nuo 7.30 iki 8.30 (vėliau darželis rakinamas) ;

- įeiti tik per lauko duris tos laiptinės, kurioje yra grupė;

- prie įėjimo matuojama temperatūra  vaikui ir jį atlydinčiam asmeniui;

-  vaiką į darželį palydintys ir vakare pasiimantys asmenys privalo įstaigoje ir jos teritorijoje dėvėti  apsaugines kaukes;

- su darželio lankymo tvarka,  parengta  esant ekstremaliai situacijai (vadovaujantis  valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu ( 2020-08-17) ir vykdant LR Sveikatos apsaugos ministro nurodymais) ugdytinių tėveliai supažindinami pasirašytinai.