2018 m. kovo mėnesio 26 dieną lopšelyje-darželyje „Pumpurėlis“ prasidėjo visuotinė pavasarinė augalų sėja. Kiekvienos grupės ugdytiniai kartu su auklėtojomis sėjo, laistė, puoselėjo savąsias žaliąsias palanges, rūpinosi dygstančiais daigeliais, o anksčiausiai sužaliavusi ir gražiausia žalioji palangė dalyvavo respublikiniame ekologiniame konkurse „Mano žalioji palangė 2018“. Šio konkurso tikslas – skatinti domėjimąsi augalais ir jų panaudojimo galimybėmis, kuriant sveiką edukacinių erdvių aplinką bei ugdyti atsakomybę už savo aplinką.

2018-04-27 lopšelyje-darželyje „Pumpurėlis“ svečiavosi Vaikų laisvalaikio centro teatro būrelis „Teatriukas A“ su vadove Birute Mažoniene. Svečiai pristatė amžinąsias vertybes puoselėjantį spektaklį vaikams „Katės namai”, pastatytą pagal Samuilo Maršako pasaką.

                 Spektaklis išaukština amžinąsias vertybes, moko taurumo, nuoširdumo, artumo ir bendrystės. Pamokanti istorija primena, kad nevalia žeminti ir skriausti beturčių, vargšų benamių ar našlaičių, mat nežinia, kada pačiam gali tekti jų dalia.

        Klaipėdos lopšelio-darželio „Pumpurėlis“„Saulučių” ir „Pakalnučių” grupių  ugdytiniai dalyvauja respublikiniame piešinių ir dailės darbų konkurse „Šiuolaikinė madona”, skirtame Motinos dienai.

       Konkursą organizuoja Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras.

       Konkurso tikslas – ugdyti kūrybiškumą, meninę saviraišką, atspindint ir išaukštinant Motinos svarbą Lietuvos kultūros istorijoje ir šiandieniniame gyvenime, pažymint Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metus.

       Konkurso atidarymas ir laureatų apdovanojimas vyks 2018 m. gegužės 3 d. 16.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje.

        Piešiniai ir dailės darbai eksponuojami organizuojančios įstaigos interneto svetainėje www.kvlc.lt, vaikų laisvalaikio centro facebook paskyroje.

Į kuprinę

Įsidėjęs

Abėcėlę

Nešė vėjas.

Ech, tas vėjas

Lapkrėtys!

Nei jis skaitė,

Nei skaitys.

Netvirta

Ir jo kuprinė –

Vienas šonas

Prasitrynė.

Vėjas

Kol apsižiūrėjo,

Visos raidės išbyrėjo...

                                      (Z. Gaižauskaitė)

Balandžio 16-30d. įstaigoje organizuojama priešmokyklinės ,,Dobiliukų“ ir ,,Pakalnučių“ grupių vaikų ir tėvelių kūrybinių darbelių paroda ,,Mano vardo pirmoji raidelė“. Vaikai ne tik įtvirtino savo vardo pirmą raidę, bet ir kartu su tėveliai kūrybiškai papuošė.

Balandžio 10 dieną priešmokyklinės ,,Dobiliukų“ ir ,,Pakalnučių“ grupių ugdytiniai susitiko su poete Zita Gaižauskaite. Susitikimo metu poetė įsikūnijusi į įvairius personažus kartu su vaikais deklamavo savo poeziją, dainavo, žaidė siužetinius žaidimus. Susitikimo metu poetė pristatė savo naujausią knygą ,,Oro pilis“.