2018 m. balandžio 6 d. lopšelyje-darželyje „Pumpurėlis" vyko šventinis rytmetis „Rid rid rid margi margučiai". Puoselėjant šv. Velykų tradicijas, norėjosi pabūti kartu, susipažinti su šventimo ypatumais ir prisiminti papročius. Vaikai plojo, dainavo ir šoko kartu. Visi žaismingai sveikinosi, prisiminė, kaip reikia prašyti kiaušinių ir kaip juos marginti. Šventės dalyviai buvo pakviesti kartu pažaisti lietuvių liaudies žaidimus, minti mįsles apie pavasarį.  Šventės pabaigoje auklėtoja Irena (Velykė) visus dalyvius pakvietė į lauką ridenti margučių.

2018 m. balandžio 5 d. „Lelijų" gr. ugdytiniai dalyvavo konkurse „2018 m. saugiausia ikimokyklinio ugdymo įstaiga". Konkursą organizavo Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. Vaikai pristatė savo darželį, drąsiai dalyvavo sportinėse rungtyse ir žinių patikrinime. Konkursą vainikavo geras policijos draugas „Amsis", kuris įteikė vaikams padėkos raštus ir saldžias staigmenėles.

Balandžio 4 d. „Pakalnučių“ grupės mažieji sportininkai dalyvavo respublikinio ikimokyklinių ugdymo įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2018“  II-ojo etape, miestų atkrintamosiose varžybose, kurios vyko Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazijoje. Projekto organizatoriai Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA).

Pažadinus, kas buvo užmigdyta,

Velykų saulė patekėjo rytą,

Prikėlė žolę, medį, plukės žiedą,

Ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda.

 

Balandžio 3 dieną Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Pumpurėlis“ šventėme Šv.Velykas. Šiai šventei ruošėmės iš anksto: vaikai spalvino margučius. Antradienio rytą  pavasariškai papuošta muzikos salė sukvietė mažųjų grupių vaikučius pasidžiaugti Šv.Velykomis. Ridenome kiškio atvežtus margučius, dainavome daineles, šokome ratelius, vaišinomės Velykų kiškio dalinamais šokoladiniais kiaušiniais.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ pedagogės dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų teorinėje – praktinėje konferencijoje „Sveikos gyvensenos įgyvendinimo ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje patirtys“, skirtoje Klaipėdos lopšelio – darželio „Liepaitė“ 50 – mečiui paminėti. Auklėtojos Loreta Baranauskienė ir Alina Juškienė pristatė stendinį pranešimą „Saugau save ir kitus“.