2018-06-14 lopšelio-darželio „Pumpurėlio" vaikų rytas buvo kūrybiškas. Vyko meninė veikla darželio kieme jūros tematika. „Gyvas" mandalas čia pat ant žolytės dėliojo, kūrė vaikai ir auklėtojos iš įvairios gamtinės medžiagos, kurią surinko prie jūros.

Vėliau kartu linksmai šėliojo: dainuodami daineles apie jūrą, šokdami indėnišką šokį... Tuomet pasklidusių muilo burbulų jūra nudžiugino visus ir mažus ir didelius!!!

Renginys vyko „Aukuro“ krepšinio aikštelėje. Dalyvavo „Dobiliukų“, „Saulučių“ ir „Pakalnučių“ grupės. Kiekvienas vaikas į darželį atvyko savo paspirtuku.

Tikslas buvo supažindinti su paspirtuko savybėmis. Lavinti pusiausvyrą ir ugdyti tikslingą užduoties įveikimą.

Kiekvienai grupei reikėjo įveikti šias užduotis: apvažiuoti kūgelius išdėstytus slalomu; apvažiuoti didelį ratą ir grįžti tiesia liniją iki finišo.

Birželio 6 dieną su priešmokyklinukais užsiėmimas vyko sporto ir sveikatingumo klubo„Impuls“ baseine.

   Užsiėmimas prasidėjo sausumoje, kurioje buvo atliekami imitaciniai plaukimo pratimai, tokie kaip: rankų sukimas į priekį ir atgal; kojų tiesimas į priekį ir atgal; atsisėdus ant lentutės ir ištiesus kojas daryti pakaitomis aukštyn ir žemyn.

   Atlikus imitacinius pratimus sausumoje užsiėmimas vyko mažajame baseine, kuriame vaikai atsisėdę ant baseino krašto ištiestomis kojomis atlikinėjo plaukimo krauliu pratimus. Po šio pratimo vaikams buvo duotos lentutės su kuriomis plaukė ratu aplink baseinėlį. Atlikus šį pratimą vaikams buvo skirtas laisvas laikas baseine.

Birželio 1-osios rytą darželyje skambėjo vaikų juokas, džiugino linksma nuotaika. Visi ruošėmės iškylai darželio kieme: statėme palapines, puošėme savo grupių teritorijas. Kartu žaidėme sportinius žaidimus, piešėme kreidutėmis ir papuošėme darželio takelius. Per pertraukėlę atsigaivinome ledais. Vakarienę valgėme lauke kartu su savo draugais, po to linksmai pasišokome ir paleidome savo svajonių balionus. Tuomet vaikus nustebino maloni darželio staigmena - vaisių vaišės. Džiaugėmės nuostabia diena pilna vaikiško juoko ir pačių nuostabiausių įspūdžių!!!

Birželio 1-ąją dieną dalyvavome Klaipėdos ikimokyklinių įstaigų šventiniame renginyje „Šimtarašte juosta Klaipėda apjuosta“ skirtame Vaikų gynimo dienai ir Lietuvos vardo šimtmečiui  paminėti, kuris vyko lietuvininkų aikštėje. Pasipuošę tautiniais rūbais mojuodami vėliavėlėmis kartu sužygiavome į aikštę. Šokome Lietuvių liaudies ratelius, dainavome bendras dainas. Šventės pabaigoje pasipylė burbulų lietus. Linksmai skanduodami kartu Lietuvos vardą sveikinome Lietuvą, Klaipėdą ir vienas kitą!!!