2018 m. gegužės 9 d. lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ priešmokyklinės grupės vaikai su auklėtoja, neformalaus ugdymo pedagoge ir sveikatos priežiūros specialiste vyko į „Scala dream“ laipiojimo uolomis centrą , kuriame vaikams buvo pravestas instruktažas ir trumpa mankštelė. Visiems labai patiko, nes aktyviai ir smagiai praleidome laiką.

Dalyvavome projekto „100 meninių darbelių tau gimta šalele” baigiamajame renginyje lopšelyje-darželyje  „Pagrandukas”. Vaikai su pedagogais galėjo pamatyti baigiamąją savo darbelių parodėlę. Visi kartu smagiai pašokome ir dainavome lietuvių liaudies daineles ir ratelius. Kartu džiaugėmės projekto metu galėdami pasisvečiuoti vieni pas kitus. Balandžio 30 d. savo draugus pasitiko ir mūsų darželis. Gaminome atvirukus, dalinomės gera nuotaika kartu šokdami ir dainuodami. Nuoširdžiai dėkojame projekto organizatoriams lopšeliui-darželiui „Pagrandukas” ir iki kitų susitikimų kituose projektuose!

2018 m. kovo mėnesio 26 dieną lopšelyje-darželyje „Pumpurėlis“ prasidėjo visuotinė pavasarinė augalų sėja. Kiekvienos grupės ugdytiniai kartu su auklėtojomis sėjo, laistė, puoselėjo savąsias žaliąsias palanges, rūpinosi dygstančiais daigeliais, o anksčiausiai sužaliavusi ir gražiausia žalioji palangė dalyvavo respublikiniame ekologiniame konkurse „Mano žalioji palangė 2018“. Šio konkurso tikslas – skatinti domėjimąsi augalais ir jų panaudojimo galimybėmis, kuriant sveiką edukacinių erdvių aplinką bei ugdyti atsakomybę už savo aplinką.

2018-04-27 lopšelyje-darželyje „Pumpurėlis“ svečiavosi Vaikų laisvalaikio centro teatro būrelis „Teatriukas A“ su vadove Birute Mažoniene. Svečiai pristatė amžinąsias vertybes puoselėjantį spektaklį vaikams „Katės namai”, pastatytą pagal Samuilo Maršako pasaką.

                 Spektaklis išaukština amžinąsias vertybes, moko taurumo, nuoširdumo, artumo ir bendrystės. Pamokanti istorija primena, kad nevalia žeminti ir skriausti beturčių, vargšų benamių ar našlaičių, mat nežinia, kada pačiam gali tekti jų dalia.

        Klaipėdos lopšelio-darželio „Pumpurėlis“„Saulučių” ir „Pakalnučių” grupių  ugdytiniai dalyvauja respublikiniame piešinių ir dailės darbų konkurse „Šiuolaikinė madona”, skirtame Motinos dienai.

       Konkursą organizuoja Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras.

       Konkurso tikslas – ugdyti kūrybiškumą, meninę saviraišką, atspindint ir išaukštinant Motinos svarbą Lietuvos kultūros istorijoje ir šiandieniniame gyvenime, pažymint Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metus.

       Konkurso atidarymas ir laureatų apdovanojimas vyks 2018 m. gegužės 3 d. 16.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje.

        Piešiniai ir dailės darbai eksponuojami organizuojančios įstaigos interneto svetainėje www.kvlc.lt, vaikų laisvalaikio centro facebook paskyroje.