Pažadinus, kas buvo užmigdyta,

Velykų saulė patekėjo rytą,

Prikėlė žolę, medį, plukės žiedą,

Ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda.

 

Balandžio 3 dieną Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Pumpurėlis“ šventėme Šv.Velykas. Šiai šventei ruošėmės iš anksto: vaikai spalvino margučius. Antradienio rytą  pavasariškai papuošta muzikos salė sukvietė mažųjų grupių vaikučius pasidžiaugti Šv.Velykomis. Ridenome kiškio atvežtus margučius, dainavome daineles, šokome ratelius, vaišinomės Velykų kiškio dalinamais šokoladiniais kiaušiniais.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ pedagogės dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų teorinėje – praktinėje konferencijoje „Sveikos gyvensenos įgyvendinimo ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje patirtys“, skirtoje Klaipėdos lopšelio – darželio „Liepaitė“ 50 – mečiui paminėti. Auklėtojos Loreta Baranauskienė ir Alina Juškienė pristatė stendinį pranešimą „Saugau save ir kitus“.

2018 m. kovo 19–23 dienomis Klaipėdos miesto lopšelis-darželis „Pumpurėlis“ prisidėjo prie „Vaikų linijos“ pradėtos akcijos „Savaitė be patyčių“, kuri tapo tradicine ir jau kelis metus  iš eilės skatino mažylius ir suaugusiuosius užkirsti kelią patyčioms ir kartu siekti, kad visuomenėje būtų daugiau pagarbaus ir draugiško bendravimo.

           Visą savaitę darželyje buvo gvildenamos draugystės, bendravimo temos, kuriama „Draugystės juosta”. Vaikų kūryboje atsispindėjo draugystės ir bendravimo temos: kas padeda išlaikyti draugus ir draugystę, o kas griauna; kas vaikus džiugina, o kas skaudina; kaip padėti geriau pasijusti draugui ir sau sunkioje situacijoje; apie emocijas, kurias sukelia patyčios; apie vaikų siūlomas išeitis, jei iš draugo tyčiojamasi.

           Savaitę baigėme šventiniu rytmečiu „Gera kartu”. Salėje buvo suorganizuota šventė, kurios metu vaikai stebėjo mini vaidinimą, žiurėjo filmuką „Koks yra tikras draugas?”, deklamavo eilėraštukus apie draugystę, šoko ratelius. Smagiai dalyvavo žaidime „Emocijos”.                      Visi kartu ištiesėme  „ Draugystės juostą”, kurioje atsispindėjo šiluma, gera nuotaika, o tokia ir yra draugystė – saulėta, šviesi. Šventė baigėsi grojant linksmai muzikai,  burbulų gaudymu bei  saldainių dalybomis.

2018-03-22 „Linelių” grupėje vyko vakaronė Žemės dienai paminėti „Žemelė brangiausia”. Jos metu grupės vaikai kartu su tėveliais šoko, mynė mįsles. Vaikai deklamavo eilėraščius apie Žemę, dainavo daineles apie duoną.

Kovo 14 dieną priešmokyklinės ,,Dobiliukų”  grupės ugdytiniai vyko į Mažosios Lietuvos istorijos muziejų ir dalyvavo edukacinėje veikloje ,,Kiaušinių marginimas”  .Muziejaus darbuotoja vaikus supažindino ir parodė įvairius kiaušinių marginimo raštus, papasakojo vaikams kaip anksčiau margindavo kiaušinius, kokius naudodavo dažus. Edukacinės veiklos metu vaikai mokinosi kiaušinius marginti su vašku, po to juos merkė į paruoštus dažus. Vaikai labai džiaugėsi savo nudažytais margučiais.