Menu Close

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. įsakymo nr. ad1-6 „dėl Klaipėdos miesto švietimo įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos apribojimo karantino laikotarpiu“ pripažinimo netekusiu galios

Įsakymas 2021-07-01 Nr. AD1-836