Menu Close

Darbuotojai

                                                  

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUMPURĖLIS“

PEDAGOGŲ SĄRAŠAS 2021–2022 M. M.

Vardas, pavardė Pareigybė Išsilavinimas  Kvalifikacinė kategorija
Asta Levanienė Direktorė Aukštasis universitetinis, Šiaulių K. Preikšto pedagoginis institutas, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija Mokytoja – metodininkė
Dalia Jonaitienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aukštasis universitetinis, KU, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogė Mokytoja – metodininkė
Aušra

Čeledinienė

Meninio ugdymo mokytoja  Aukštasis universitetinis, KU, muzikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija Vyr. mokytoja  
Ramutė Lesanavičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis universitetinis, KU, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogė Mokytoja – metodininkė 
Daiva Bušeckienė Mokytoja, neformaliojo švietimo mokytoja Aukštasis, ŠPI, auklėtoja-metodininkė Mokytoja – metodininkė 
Jurgita Škultinienė Mokytoja Aukštasis universitetinis, KU, vaikystės pedagogika, edukologijos bakalauro kvalifikacijos laipsnis Mokytoja – metodininkė 
Dalia Armanavičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis universitetinis, KU, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogė Mokytoja – metodininkė 
Eglė Dapšauskienė Mokytoja Aukštasis, KU vaikystės pedagogika, edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis Mokytoja – metodininkė 
Lina Kasputienė Logopedė Aukštasis, ŠPI, specialiosios pedagogikos ir logopedijos specialybė Logopedė-metodininkė
Vilija Kielienė Mokytoja Studijuoja ikimokyklinę ir priešmokyklinę pedagogiką
Jolanta Kleibienė Mokytoja Aukštasis universitetinis, KU, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogė Vyr. mokytoja
Alina Juškienė Mokytoja Aukštasis universitetinis, KU, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė kvalifikacija   Vyr. mokytoja 
Raimonda Aušrienė Mokytoja Aukštasis universitetinis, KU, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja 
Indrė Mažeikienė Mokytoja
Aukštasis universitetinis, KU, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Mokytoja
Vilma Sakalauskienė Mokytoja Aukštasis universitetinis, KU, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija Mokytoja 
Diana Stonkienė Mokytoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis universitetinis, KU, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija Mokytoja 
Ginvilė Barauskienė Mokytoja,

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, ŠPI, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, auklėtojo kvalifikacija Mokytoja – metodininkė 
Aušrinė Ūkanytė Mokytoja Studijuoja ikimokyklinę ir priešmokyklinę pedagogiką 
Gintarė Rupšlaukytė Mokytoja Studijuoja ikimokyklinę ir priešmokyklinę pedagogiką 
Ieva Jokšienė Mokytoja Aukštasis universitetinis, KU, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija  Mokytoja 
Julija Markevičė Mokytoja
Aukštasis, Klaipėdos valstybinė kolegija, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogika
Mokytoja
Karolina Narvydaitė Mokytoja Aukštasis, Klaipėdos valstybinė kolegija, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir pedagogo kvalifikacija  Mokytoja 
Rasa Juknaitė Mokytoja Aukštasis, Klaipėdos valstybinė kolegija, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir pedagogo kvalifikacija Mokytoja 
Lijana Račkienė Neformaliojo švietimo mokytoja Aukštasis universitetinis, 

Vilniaus pedagoginis universitetas

Chemija ir taikomieji darbai, mokytojo kvalifikacija

Vyr. mokytoja 
Asta Tutlienė Neformaliojo švietimo mokytoja Aukštasis universitetinis, KU kūno kultūros pedagogika, edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis Mokytoja
Asta Šeinienė Mokytoja Studijuoja ikimokyklinę ir priešmokyklinę pedagogiką Mokytoja 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUMPURĖLIS“  NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ 

SĄRAŠAS  2020-2021 M. M.

 

Vardas, pavardė Išsilavinimas Pareigybės pavadinimas
Agnė Klimavičiūtė aukštasis direktoriaus pavaduotoja
Vilma Sakalauskienė aukštasis raštinės administratorė
Jolanta Ragauskienė aukštasis specialistė
Ilzė Garionienė vidurinis sandėlininkė
Dalia Urbonienė aukštasis auklėtojos  padėjėja
Birutė Žilienė spec. vidurinis auklėtojos padėjėja
Jolanta Tamošauskienė vidurinis valytoja,

auklėtojos padėjėja

Adelė Kielienė spec. vidurinis auklėtojos padėjėja
Eglė Bendikienė vidurinis auklėtojos padėjėja
Irena Skarienė vidurinis auklėtojos padėjėja
Lina Kaveckienė vidurinis profesinis auklėtojos padėjėja
Vilija Svobutienė vidurinis auklėtojos padėjėja
Leonora Lebedeva spec. vidurinis auklėtojos padėjėja

darbininkė

Gražina Bartkienė vidurinis profesinis auklėtojos padėjėja
Audronė Špečkauskienė spec. vidurinis auklėtojos padėjėja
Violeta Pranauskienė spec. vidurinis auklėtojos padėjėja
Eglė Sivakova spec. vidurinis auklėtojos padėjėja
Laima Skyrienė spec. vidurinis virėja
Olga Zenkevičienė spec. vidurinis virėja
Larisa Paško spec. vidurinis virėja
Gintautas Kiela spec. vidurinis kiemsargis
Zigmas Rentauskas spec. vidurinis darbininkas
Jonas Šukys spec. vidurinis darbininkas