Menu Close

Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

Įsigalioja naujas Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas. Aprašas paskelbtas TAR‘e: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a07d7ae063f811eca9ac839120d251c4

NAUJAS_VAIKŲ PRIĖMIMO į ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo grupes tvarkos APRAŠAS_2021-12-22 NR. T2-300