Į kuprinę

Įsidėjęs

Abėcėlę

Nešė vėjas.

Ech, tas vėjas

Lapkrėtys!

Nei jis skaitė,

Nei skaitys.

Netvirta

Ir jo kuprinė –

Vienas šonas

Prasitrynė.

Vėjas

Kol apsižiūrėjo,

Visos raidės išbyrėjo...

                                      (Z. Gaižauskaitė)

Balandžio 16-30d. įstaigoje organizuojama priešmokyklinės ,,Dobiliukų“ ir ,,Pakalnučių“ grupių vaikų ir tėvelių kūrybinių darbelių paroda ,,Mano vardo pirmoji raidelė“. Vaikai ne tik įtvirtino savo vardo pirmą raidę, bet ir kartu su tėveliai kūrybiškai papuošė.

Balandžio 10 dieną priešmokyklinės ,,Dobiliukų“ ir ,,Pakalnučių“ grupių ugdytiniai susitiko su poete Zita Gaižauskaite. Susitikimo metu poetė įsikūnijusi į įvairius personažus kartu su vaikais deklamavo savo poeziją, dainavo, žaidė siužetinius žaidimus. Susitikimo metu poetė pristatė savo naujausią knygą ,,Oro pilis“.

2018 m. balandžio 6 d. lopšelyje-darželyje „Pumpurėlis" vyko šventinis rytmetis „Rid rid rid margi margučiai". Puoselėjant šv. Velykų tradicijas, norėjosi pabūti kartu, susipažinti su šventimo ypatumais ir prisiminti papročius. Vaikai plojo, dainavo ir šoko kartu. Visi žaismingai sveikinosi, prisiminė, kaip reikia prašyti kiaušinių ir kaip juos marginti. Šventės dalyviai buvo pakviesti kartu pažaisti lietuvių liaudies žaidimus, minti mįsles apie pavasarį.  Šventės pabaigoje auklėtoja Irena (Velykė) visus dalyvius pakvietė į lauką ridenti margučių.

2018 m. balandžio 5 d. „Lelijų" gr. ugdytiniai dalyvavo konkurse „2018 m. saugiausia ikimokyklinio ugdymo įstaiga". Konkursą organizavo Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. Vaikai pristatė savo darželį, drąsiai dalyvavo sportinėse rungtyse ir žinių patikrinime. Konkursą vainikavo geras policijos draugas „Amsis", kuris įteikė vaikams padėkos raštus ir saldžias staigmenėles.

Balandžio 4 d. „Pakalnučių“ grupės mažieji sportininkai dalyvavo respublikinio ikimokyklinių ugdymo įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2018“  II-ojo etape, miestų atkrintamosiose varžybose, kurios vyko Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazijoje. Projekto organizatoriai Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA).