Menu Close

Veiklos sritys

VIZIJA
Šiuolaikiška, patraukli edukacinėmis erdvėmis pritaikytomis vaikų poreikiams, nuolat kurianti ir tobulėjanti įstaiga. Čia bus jauku, saugu, vyraus pagarba ir tolerancija visiems bendruomenės nariams.

 

MISIJA
Teikti kokybišką, vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius atitinkantį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, telkiant profesionalią, kūrybišką, atsakingą ir atvirą pokyčiams bendruomenę.

 

TIKSLAS
Užtikrinti efektyvią įstaigos veiklą siekiant vaiko pažangos, tenkinti prigimtinius, socialinius, kultūros, etninius, pažintinius poreikius, atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, reflektuojant kaip sekasi siekti užsibrėžto tikslo.

 

UŽDAVINIAI
1. Kurti vaiko ugdymui(si) palankią- saugią, sveiką, gerą savijautą užtikrinančią aplinką.
2. Siekti kiekvieno vaiko pažangos, o vaiko pasiekimų vertinime – tėvų ir pedagogų veiklos dermės.
3. Skatinti inovacijų diegimą tenkinant vaikų saviraiškos, pažinimo, saviugdos, kūrybos poreikius.
4. Kurti pozityvius vaiko-šeimos- pedagogo santykius, grindžiamus partneryste, pasidalintąja lyderyste, bendravimu ir bendradarbiavimu, pagarba vienas kitam.

Skip to content