Menu Close

Specialistų paslaugos

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Pumpurėlis“ siekiama užtikrinti kokybišką ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą saugioje ir sveikoje aplinkoje, kurioje tenkinami vaikų poreikiai, kūrybiniai gebėjimai bei saviraiška.

LOGOPEDO PASLAUGOS:

  • Ugdytinių kalbos, komunikavimo ir raidos vertinimas
  • Kalbos ir pažinimo lavinimas, vaiko galimybes atitinkančių, efektyvių korekcijos būdų taikymas individualiose ir grupinėse pratybose
  • Pedagogų ir ugdytinių tėvų konsultavimas
  • Metodinių rekomendacijų rengimas

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO SPECIALISTO PASLAUGOS:

  • Higieninių sąlygų įstaigoje užtikrinimas
  • Pirmos pagalbos suteikimas
  • Vaikų gerovės ir sveikatos stebėsena
  • Sveikatos stiprinimo veiklų ir sveikatos saugos organizavimas ir vykdymas
  • Dienos valgiaraščių-reikalavimų rengimas pagal perspektyvinius valgiaraščius