Menu Close

Specialistų paslaugos

LOGOPEDO PASLAUGOS:

  • Ugdytinių kalbos, komunikavimo ir raidos vertinimas.
  • Kalbos ir pažinimo lavinimas, vaiko galimybes atitinkančių, efektyvių korekcijos būdų taikymas individualiose ir grupinėse pratybose.
  • Pedagogų ir ugdytinių tėvų konsultavimas.
  • Metodinių rekomendacijų rengimas.

Mokslo metų pradžioje, tėveliams sutikus, logopedas įvertina vaiko kalbinius gebėjimus, identifikuoja kalbos ar kalbėjimo sutrikimus, sudaro vaikų, kuriems bus teikiama logopedo pagalba, sąrašus. Vaikų, kuriems būtina teikti logopedo pagalbą, sąrašas aptariamas darželio Vaiko gerovės komisijoje, suderinamas su Klaipėdos PPT ir teikiamas patvirtinti darželio direktoriui.

Kalbinių gebėjimų tyrimas atliekamas siekiant identifikuoti vaiko kalbėjimo ir/ar kalbos sutrikimą, nustatyti stipriąsias ir problemines sritis. Tyrimo metu, atsižvelgiant į vaiko amžių ir tėvelių bei pedagogų įžvalgas, įvertinama: kalbos padargų būklė, kalbėjimo tempas, kalbinis kvėpavimas, balsas, tartis, foneminis suvokimas, garsinės analizės, sintezės gebėjimai, kalbos gramatinė sandara, žodynas, rišlioji kalba.

Logopedė Lina Kasputienė, tel. (8-46) 345914, el. p. l.d.pumpurelis@gmail.com

VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO SPECIALISTO PASLAUGOS:

  • Higieninių sąlygų įstaigoje užtikrinimas.
  • Pirmos pagalbos suteikimas.
  • Vaikų gerovės ir sveikatos stebėsena.
  • Sveikatos stiprinimo veiklų ir sveikatos saugos organizavimas ir vykdymas.
  • Dienos valgiaraščių-reikalavimų rengimas pagal perspektyvinius valgiaraščius.

Logopedo tėvų priėmimo valandos:

I–V – 12.24–13.30 val.

 

Visuomenės sveikatos priežiūros tikslas – saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, užkirsti kelią ligoms ir traumoms, sumažinti vaikų sergamumą, mokyti bendruomenę sveikos gyvensenos. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Ingrida Marija Mažuknaitė, tel. (8-46) 345914, el. p. pumpurelis@sveikatosbiuras.lt

Visuomenės sveikatos biuro specialisto darbo laikas:

I – 8.00–16.00 val.

II– 8.00–16.00 val.

III – 8.00–15.00 val.

IV – 8.00–18.00 val.

V – 8.0–12.00 val.

Pietų pertrauka:

12.00–12.30 val.

 

Atnaujinta: 2023-11-06

 

Skip to content