Menu Close

Vykdomos programos

Ikimokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Neformaliojo vaikų švietimo fizinio ugdymo programa „Sportas – sveikatos šaltinis”

Neformaliojo vaikų švietimo dailės gebėjimų ugdymo programa

Neformaliojo vaikų švietimo eksperimentų ir tyrinėjimo programa „Pažinimo laboratorija”

Neformaliojo vaikų švietimo anglų kalba ir meninio ugdymo programa „Teatriukas angliškai”

Socialinio emocinio ugdymo programa „Zipio draugai”

Socialinio emocinio ugdymo programa ,,Kimochi”