Menu Close

Vaikų maitinimas

Maitinimas švietimo įstaigoje organizuojamas vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais vaikų maitinimo organizavimą, maisto gaminimą, patalpų ir įrangos priežiūrą, higienos normas, sveikatos bei saugos reikalavimus.

  •   Klaipėdos lopšelyje-darželyje ,,Pumpurėlis“ vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“
    https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a8d14e5046e311e8ade598b2394a491dIkimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse vaikai maitinami kas 3,5 valandas (pusryčiai, pietūs, vakarienė) pagal įstaigos vadovo patvirtintus planinius valgiaraščius ir nustatytą tvarką. Pusryčius skirtingo amžiaus grupių vaikai valgo nuo 8.30 iki 8.48 val., pietūs – nuo 12.00 iki 12.27 val., vakarienė nuo 15.30 iki 15.48 val.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų maitinimo grafikas (val.)

 

Klaipėdos lopšelio-darželio “Pumpurėlis” valgiaraštis (1-3 m. ir 4-7 m.) įsigaliojantis 2022 m. rugsėjo 5 d.:

1-savaitė

2_savaitė

3_savaitė