Menu Close

Vaikų maitinimas

Maitinimas švietimo įstaigoje organizuojamas vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais vaikų maitinimo organizavimą, maisto gaminimą, patalpų ir įrangos priežiūrą, higienos normas, sveikatos bei saugos reikalavimus.

 Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Vaikų maitinimui mokyklose draudžiamos naudoti maisto produktų grupės

Klaipėdos lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ maisto produktų tiekėjai Tiekėjų sąrašas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse vaikai maitinami kas 3,5 valandas (pusryčiai, pietūs, vakarienė) pagal įstaigos vadovo patvirtintus planinius valgiaraščius ir nustatytą tvarką.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų maitinimo grafikas

Maitinimas organizuojamas pagal perspektyvinius 15 darbo dienų valgiaraščius, patvirtintus Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuro direktoriaus.

1   savaitė

2_savaitė

3_savaitė

 

 

Skip to content