Menu Close

Įstaigos istorija

1976 m. gruodžio 15 d. Klaipėdos mieste įsteigtas lopšelis-darželis Nr. 59. Įstaigai vadovauti paskirta vedėja Jadvyga Mandeikienė.

1984 m. sausio 11 d. lopšelio-darželio vedėja paskirta Kristina Marija Gudaitienė.

1991 m. rugsėjo 1 d. lopšelis-darželis reorganizuotas į mokyklą-darželį ir suteiktas ,,Pumpurėlio“ vardas. Tuo metu veikė 4 pradinės klasės, 8 ikimokyklinio amžiaus grupės.

1999 m. rugpjūčio 31 d. darželis-mokykla reorganizuojama į lopšelį-darželį. Įstaigoje veikė 9 grupės.

2016 m. gruodžio 6 d. lopšelio-darželio direktore paskirta Daiva Vilkė.

2021 m. sausio 22 d. lopšelio-darželio direktore paskirta Asta Levanienė.

Šiuo metu įstaigoje veikia 11 grupių: 6 ikimokyklinio amžiaus, 2 priešmokyklinio amžiaus ugdymo grupė, 3 ankstyvojo amžiaus ugdymo grupės.  Lopšelį-darželį lanko 172 vaikai. Su ugdytiniais dirba 29 aukštos kvalifikacijos pareigingi, atsakingi, turintys didelę darbo patirtį pedagogai.

Kiti darbuotojai – 23. Iš viso 52.

Atnaujinta: 2024-02-12

 

Skip to content