Menu Close

Įstaigos istorija

1976 m. gruodžio 15 d. Klaipėdos mieste įsteigtas lopšelis-darželis Nr. 59. Įstaigai vadovauti paskirta vedėja Jadvyga Mandeikienė.

1984 m. sausio 11 d. lopšelio-darželio vedėja paskirta Kristina Marija Gudaitienė.

1991 m. rugsėjo 1 d. lopšelis-darželis reorganizuotas į mokyklą-darželį ir suteiktas ,,Pumpurėlio“ vardas. Tuo metu veikė 4 pradinės klasės, 8 ikimokyklinio amžiaus grupės.

1999 m. rugpjūčio 31 d. darželis-mokykla reorganizuojama į lopšelį-darželį. Įstaigoje veikė 9 grupės.

2016 m. gruodžio 6 d. lopšelio-darželio direktore paskirta Daiva Vilkė.

2017 m. šiuo metu įstaigoje veikia 11 grupių: 10 ikimokyklinio amžiaus, 1 priešmokyklinio amžiaus ugdymo grupė. Lopšelį-darželį lanko 201 vaikas. Su ugdytiniais dirba 26 aukštos kvalifikacijos pareigingų, atsakingų, turinčių didelę darbo patirtį pedagogų.

Kiti darbuotojai – 28. Iš viso 54.