Šiandien prasidėjo darželyje naujas projektas„Mokomės plaukti“.

 Projektas vykdomas sporto klube „Impuls“. Pirmieji projekto dalyviai - priešmokyklinės grupės „Žibuoklės“ vaikai. Vaikai su plaukimo trenere atliko pramankštą, sulipo į „tikrąjį“ baseiną, vilkėdami saugos priemones, bet kai kuriems vaikams pritrūko drąsos, todėl perėjome visi į vaikišką baseinėlį, ten ir vanduo šiltas ir saugu. Trenerė apmokė vaikus plaukimo pradmenų, vaikai plaukiojo su priemonėm ir be jų. Užsiėmimo pabaigoje vaikai žaidė su vandens žaislais. Didžiausias efektas, kai buvo įjungtas fontanas. Grįžtant autobusėlyje vaikai beveik miegojo, toks vandens poveikis, bet buvo labai patenkinti.

Priėmimo mokytis organizavimo ir vykdymo kriterijai, sąlygos reglamentuotos Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimu Nr. T2-296 (toliau – Priėmimo aprašas) https://svietimas.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/02/priemimo-i-savivaldybes-mokyklas-tvarkos-aprasas.pdf

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. AD1-83, nustatyta, kad prašymai mokytis 2020–2021 mokslo metais, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“, pradedami registruoti nuo 2020 m.:

  • kovo 2 d. 10 val. į 1 klases;

Prašymai informacinėje sistemoje (toliau – Sistema) registruojami, pradedant lankyti mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (iš priešmokyklinio į pradinio ugdymo programą (į 1 klasę).

Prašymus mokytis Savivaldybės mokyklose registruoti Sistemoje gali visi Lietuvos Respublikos piliečiai, nepriklausomai nuo jų deklaruotos gyvenamosios vietos, ir asmenys, turintys leidimus laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje. Užsienio piliečiai, pageidaujantys mokytis savivaldybės mokyklose, ir šalies gyventojai, neturintys prisijungimų prie elektroninių asmens atpažinties priemonių (pvz. bankininkystės) dėl išskirtinių, bet objektyvių aplinkybių, teikia rašytinius prašymus Savivaldybės administracijai Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje (Liepų g. 11, Klaipėda). Savivaldybės mokinių priėmimo komisija, įvertinusi prašyme pateiktas aplinkybes, priima sprendimą dėl rašytinio prašymo užregistravimo (neužregistravimo) Sistemoje ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistravimo Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje.

Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys, prašymus turi registruoti Sistemoje asmeniškai. Jie gali laisvai rinktis ne daugiau kaip 3 savivaldybės mokyklas (priskirtų mokyklų šiai asmenų grupei nėra). Minėti asmenys bus priimami į mokyklų laisvas vietas, t. y. priėmus mieste faktiškai gyvenančius asmenis.

Prašymus svarbu užregistruoti Sistemoje iki pagrindinio priėmimo arba motyvacijos vertinimo į netradicinio ugdymo klases vykdymo pradžios, kadangi, vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-15 įsakymu Nr. AD1-82, pagrindinis priėmimas į mokyklas mokytis 2020–2021 mokslo metais informacinės Sistemos pagrindu, vykdomas 2020 m.  gegužės 6—31 d.

Minėtu laikotarpiu prašymų registravimas Sistemoje bus stabdomas.

2020-01-17                                                                                             Savivaldybės administracija

I ETAPAS

     Sausio 23 dieną darželyje startavo naujas regioninis renginys. Pirmieji dalyvavo didžiausi vaikai iš „Linelių“, „Žibuoklių“, „Ramunių“ ir „Saulučių“ grupių. Salėje vieni kitus palaikė skanduotėmis, plojimais, trepsėjimais. Vaikams judėjimas teikia didžiulį džiaugsmą, tuo visi įsitikinome.

Priešmokyklinės ,,Žibuoklių" grupės ugdytiniai vyko į P. Domšaičio galeriją ir dalyvavo edukacijoje ,,Nuo lašelio iki debesies". Vaikai sužinojo kaip mažas lašelis iš šaltinėlio keliauja į upelį, iš upelio į upę ir jūrą, o vėliau lašelis kyla į debesėlį ir vėl sugrįžta į žemę lietučiu. Pavaikščioję ir apžiūrėję ekspoziciją vaikai piešė lietaus lašelius, juos puošė, kirpo, klijavo. Su pasigamintais lašeliais vaidino šešėlių teatrą. Į darželį grįžome pasisėmę naujų žinių ir su gera nuotaika.

Šių metų sausio 20 dieną 10 val. „Ramunių“ grupės vaikai buvo išvykę prie Žardės tvenkinio, kur kartu su Klaipėdos lopšelio – darželio „Alksniukas“ vaikais kartu ėjo pasivaikščioti, pamaitino gulbes, bandė suskaičiuoti, kiek tvenkinyje ančių, stebėjo gamtoje vykstančius pokyčius.