Menu Close

2021-04-16 projektinė savaitė “Kalba kaip muzika, muzika kaip kalba”

Balandžio 12- 16  dienomis ,,Snieguolių’’ ir ,,Varpelių’’ grupėse vyko projektinė savaitė “Kalba kaip muzika, muzika kaip kalba”. Projekto tikslas  – lavinti vaikų kalbinius gebėjimus, girdimąjį suvokimą per  lietuvių liaudies tautosaką, daineles, žaidimus. Savaitės veikla užbaigta pramoga “Paukščių muzikos kalba”.   Projekto organizatorės – meninio ugdymo mokytoja Aušra Čeledinienė, logopedė Lina Kasputienė.