Menu Close

Metodinė diena darželyje „STEAM veiklų poveikis vaiko pažangai“

2022 m. lapkričio 15 d. lopšelyje-darželyje „Pumpurėlis” vyko metodinė diena „STEAM veiklų poveikis vaiko pažangai“. Renginyje dalyvavo ir socialiniai partneriai iš Klaipėdos lopšelių-darželių: „Alksniukas”, „Pušaitė”, „Švyturėlis”, „Rūta”, „Eglutė”, „Linelis”, Šilutės raj. Švėkšnos lopšelio-darželio. Renginio metu mokytojos dalinosi STEAM veiklų metodinėmis įžvalgomis, praktikomis, idėjomis,  skatinančiomis vaikų ugdymosi motyvaciją bei vaiko asmeninę pažangą.

Metodinėje dienoje padarytos  išvados:

  1. STEAM veiklos padeda siekti  asmeninės pažangos  įvairių gebėjimų vaikams.
  2. Per STEAM veiklas vaikams sudaroma galimybė ugdytis pagal savo gebėjimus, galimybes, poreikius ir kiekvieną skatina tobulėti.
  3. IKT skatina vaiką įsivertinti žinias ir gebėjimus, mokytojui – stebėti, įvertinti vaiko padarytą pažangą, padeda įgyvendinti personalizuotą ir formuojamajį vertinimą.
  4. STEAM veiklos plėtoja vaikų  kompetencijas per   gamtos mokslus, technologijas, inžineriją, meną ir matematiką.