Menu Close

Metodinė diena „Informacinių technologijų integravimas į ugdomąjį procesą STEAM veiklose ir jų sklaidoje

Lapkričio 18 dieną, mūsų darželyje vyko metodinė diena „Informacinių technologijų
integravimas į ugdomąjį procesą STEAM veiklose ir jų sklaidoje“. Džiaugiamės, kad metodinėje
dienoje dalyvavo ir socialiniai partneriai: Klaipėdos lopšeliai-darželiai „Linelis“, „Pušaitė“,
„Švyturėlis“, Šilutės rajono Švėkšnos lopšelis-darželis. Renginio metu mokytojos dalinosi
patirtimi, kaip joms sekasi IKT integruoti į STEAM ugdomąsias veiklas ir jų sklaidą. Pasidalino
inovatyviomis ugdymo programomis, IKT įrankiais, kurie skatina vaikus įdomiai jiems
priimtinais būdais mokytis ir ugdytis.