Menu Close

Veikla tyrinėjimų ir eksperimentų kabinete

Neformaliojo švietimo mokytoja Lijana tyrinėjimų ir eksperimentų kabinete atliko eksperimentus „Ugnies gesintuvas”,„Stebūklingas maišelis”. Eksperimentine veikla buvo siekiama stiprinti gamtos mokslų žinias, ugdyti mąstymo, samprotavo, dėmesio sukaupimo gebėjimus.

Eksperimento „Ugnies gesintuvas” pagalba vaikai sužinojo daugiau apie ore esantį deguonį, jo poveikį liepsnai. Suprato, kad liepsnai degti reikalingas deguonis. Išsiaiškino, kad ugnis deguonį išdegina ir todėl žvakė užgęsta. Vaikai gali paaiškinti, kodėl mažesniame stiklainyje uždengta žvakė dega trumpiau, nes jame yra mažiau oro, o nuėmus stiklainį nuo gęstančios žvakės, ji vėl įsižiebia, nes gauna pakankamai deguonies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atliekant eksperimentą „Stebūklingas maišelis” vaikai pastebėjo, kad susmeigus  pieštukus per plastikinį maišelį pripildytą vandens jis iš maišelio nebėga, o pieštukus ištraukus vanduo pro skylutes ima tekėti. Mokytoja vaikams išaiškino, kad plastikinio maišelio polimerų grandinės apkabina  pieštuką ir užspaudžia plyšelį tarp pieštuko ir maišelio, o pieštuką ištraukus  plastiko polimerų grandinės nebegali užspausti tokių didelių plyšelių ir vanduo iš maišelio ima tekėti.